Arthub Flanders

Pilatus en de hogepriesters

Creator:
Gerard David (schilder)
Jan Gossaert (vroegere toeschrijving)
Period:
15de eeuw
Date:
(1480-1485)
Institution:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
schilderij
Subtype:
drieluik[zijluik] and schilderij
Material:
paneel and olieverf
Subject:
Religieuze voorstellingen
Dimensions:
n/a
Object number:
180
Description:
Van links naar rechts kunnen we het stukje van het passieverhaal net voor de oprichting van het kruis aflezen. Beginnende met Pilatus en de hogepriesters dat in het Nieuwe Testament bij Johannes (19, 19-22) als volgt wordt beschreven. Op het bordje dat op het kruis wordt aangebracht, had Pilatus laten schrijven: 'Jezus, de Nazoreeër, koning van de Joden'. Dit opschrift kregen heel wat Joden te lezen, want de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag dichtbij de stad; en het stond er in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De Joodse hogepriesters zeiden tegen Pilatus: 'U moet niet schrijven: "Koning van de Joden", maar dat Hij gezegd heeft: "Ik ben de koning van de Joden." Pilatus antwoordde hun: "Wat ik geschreven heb, blijft geschreven." En deze laatste zin, in het Latijn quod scripsi, scripsi, is trouwens de alternatieve titel van deze scène. Hoe Christus op het liggende kruis genageld wordt zien we op het Londense paneel en ten slotte zien we op het rechterluik Johannes en Maria, in het bijzijn van Maria Magdalena en twee andere Maria's vol van verdriet het tafereel bijwonen.
For developers

The data below (with the exceptions outlined in the next paragraph) contain no indication of originality and therefore belong to the public domain. You can thus freely use this information. All data (with the exception of descriptive texts) below is published under a Creative Commons Zero (CCO) license to make this explicitly clear.

Some parts of the data below do contain an element of orginality and are therefore made available under a Creative Commons BY-NC license. Under the terms of this license, you must give attribution when reusing these parts. Commercial use of these parts is not permitted. This license applies to the fields listed in the Open Data section.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/en/catalog/kmska:180
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/180
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/180
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/en/catalog/kmska:180.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/en/catalog/kmska:180.xml