Arthub Flanders

Antwerp, Nourishing the Painters

Creator:
Theodor Boeijermans
Period:
17de eeuw
Date:
(1663-1665)
Institution:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
n/a
Subtype:
schilderij
Material:
doek[drager] and olieverf
Subject:
Portretten and Allegorie
Dimensions:
188 × 454 cm
Object number:
23
Description:
In 1663 werd op verzoek van het Sint-Lucasgilde en naar het voorbeeld van Rome en Parijs, te Antwerpen de Academie gesticht. Het jaar daarop verkreeg het gilde van de stad de tijdelijke toestemming om te beschikken over het oostelijke gedeelte van de galerij in de Handelsbeurs, met de bedoeling er te vergaderen en er academisch onderwijs in te richten. Ter versiering van de vergaderzaal, de zogenaamde Schilderskamer, die ook werd gebruikt door de rederijkerskamers 'De Violieren' en 'De Olijftak' (sinds 1660 verenigd), boden talrijke kunstenaars werken aan. Naast Artus Quellinus I, Theodoor Boeyermans, Dirk Van Delen en anderen schonk Jordaens in 1665 drie schilderijen: twee zolderstukken en "De gerechtigheid" of "De menselijke wet op de goddelijke gegrondvest" (cat. nr. 220). Uit dankbaarheid werd Jordaens een lofdicht opgedragen en een zilveren lampetkan en schotel overhandigd. De inhoud van dit gedicht is zoals d'Hulst (zie literatuur) aantoonde belangrijk om de iconografie en de samenhang van de twee zolderstukken te begrijpen. De auteur van het lofdicht verwees naar een derde zolderstuk dat door Theodoor Boeyermans in 1665 werd geschilderd (zie daarover cat. nr. 23). Het doek van Boeyermans was het eerste plafondstuk dat men kon zien bij het betreden van de Schilderskamer. Het tweede en centrale stuk was Pegasus, dat iconografisch één geheel vormde met het volgend schilderij. Het gevleugelde paard Pegasus springt met vier poten tegelijk op van de Helicon, de hoogste top van de Parnassus en de bron van dichtkunst. Daar omheen zweven vijf genieën. Twee trachten met een schelp water uit de bron te scheppen. In het struikgewas bevinden zich twee bosgeesten: de ene bespeelt een harp, de andere en oudste van de twee, vermoedelijk Marsyas, bespeelt een fluit. In samenhang met "Nijverheid en handel die de bloei van de kunst bevorderen" (cat. nr. 219), een schilderij in plaatsing onmiddellijk aansluitend bij Pegasus, wordt "De allegorie van de dichtkunst" of "De inspiratie van de dichter" (cat. nr. 220) uitgebeeld.
Iconclass:
n/a
For developers

The data below (with the exceptions outlined in the next paragraph) contain no indication of originality and therefore belong to the public domain. You can thus freely use this information. All data (with the exception of descriptive texts) below is published under a Creative Commons Zero (CC0) license to make this explicitly clear.

Some parts of the data below do contain an element of orginality and are therefore made available under a Creative Commons BY-NC license. Under the terms of this license, you must give attribution when reusing these parts. Commercial use of these parts is not permitted. This license applies to the fields listed in the Open Data section.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/en/catalog/kmska:s0o3jw
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/s0o3jw
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/s0o3jw
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/en/catalog/kmska:s0o3jw.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/en/catalog/kmska:s0o3jw.xml