Arthub Flanders

Annunciatie

Vervaardiger:
Christus, Petrus
Periode:
15de eeuw
Datering:
1452
Instelling:
Musea Brugge - Groeningemuseum
Type:
schilderingen
Subtype:
olieverfschildering
Materiaal:
olieverf en eikenhout
Onderwerp:
religieuze voorstellingen
Dimensies:
h 85.5 cm
b 54.8 cm
Inventarisnummer:
1983.GRO0019.I
Beschrijving:
De Boodschap van de engel aan Maria voltrekt zich midden in de beuk van een gotische kerk. Een openstaande deur ontsluit een strook van de heldere buitenwereld. De ramen zijn kleurloos, behoudens enkele figuratieve medaillons in het grote glasraam boven het portaal, dat een ingewikkeld gotisch trac√© vertoont. Het grote medaillon stelt de Kroning van Maria voor, de twee kleinere bevatten schildjes met een witte vaas met lelies en een witte toren, wellicht de ivoren toren uit het Hooglied, symbolen van Maria's maagdelijkheid en onbevlekte ontvangenis. De architectuur is vereenvoudigd maar constructief realistisch uitgewerkt en de behandeling van het complexe lichteffect, veroorzaakt door drie lichtbronnen van verschillende natuur (glasramen, deuropening en algemene tafereelverlichting schuin links buiten het schilderij), geeft de subtiele sensatie van een werkelijke ervaring. In de holte van de halfronde okerkleurige stenen arcade, die als venster op het tafereel werkt, zijn witstenen gebeeldhouwde tafereeltjes aangebracht, zoals in de portaalboog van een kerkgevel. De vier tafereeltjes hebben betrekking op Maria's voorgeschiedenis, van links naar rechts: de Boodschap aan Joachim, de Ontmoeting bij de Gouden Poort, de Geboorte van O.-L.-Vrouw en de Tempelgang. De profetenbeeldjes links en rechts op een zuiltje kunnen niet aan de hand van hun attributen (boek, schriftrol) ge√Įdentificeerd worden. De deuropening geeft uit op een kanaalachtig stadsgezicht dat wel aan Brugge herinnert. Of de twee pauwen op het muurtje hier de Verrijzenis symboliseren, is moeilijk uit te maken. Het zijn paradijselijke vogels, die het eeuwige leven oproepen en aldus zeker passen bij het begin van het verlossingsverhaal.
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CCO) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/groeningemuseum:1983_GRO0019_I
Work PURL
http://groeningemuseum.be/collection/work/id/1983_GRO0019_I
Data PURL
http://groeningemuseum.be/collection/work/data/1983_GRO0019_I
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/groeningemuseum:1983_GRO0019_I.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/groeningemuseum:1983_GRO0019_I.xml