Arthub Flanders

Annunciatie en de aanbidding van het Jezuskind

Vervaardiger:
Christus, Petrus
Periode:
15de eeuw
Datering:
1452
Instelling:
Musea Brugge - Groeningemuseum
Type:
schilderingen
Subtype:
olieverfschildering
Materiaal:
olieverf en eikenhout
Onderwerp:
religieuze voorstellingen
Dimensies:
h 85.5 cm
b 109.6 cm
Inventarisnummer:
1983.GRO0019.I-0020.I
Beschrijving:
De Annunciatie gebeurt in een kerk en niet in een kamer of een slaapvertrek wat meer voorkomt bij Jan van Eyck en in de door Van Eyck beïnvloede kringen. Het grote medaillon van het glasraam stelt de Kroning van Maria voor, de twee kleinere bevatten schildjes met een witte vaas met lelies en een witte toren, wellicht de ivoren toren uit het Hooglied, symbolen van Maria’s maagdelijkheid en onbevlekte ontvangenis. De vier tafereeltjes op de arcade hebben betrekking op Maria’s voorgeschiedenis, van links naar rechts: De verkondiging aan Joachim, de ontmoeting van Anna en Joachim aan de Gouden Poort, de geboorte en presentatie van Maria in de tempel. In De aanbidding van het Jezuskind is een iconografisch programma uitgewerkt op basis van de antithetische symboliek van Oud en Nieuw Testament toegespitst op de erfzonde die door de menswording van Christus wordt afgelost. De zondige oertijd vóór het instellen van de Wet wordt op de arcade uitgebeeld met de Offergave van Kaïn, de Moord op Abel en de Zondeval. Petrus Christus is de belangrijkste meester in Brugge in de periode tussen Jan Van Eyck en Hans Memling.
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CCO) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/groeningemuseum:1983_GRO0019_I-0020_I
Work PURL
http://groeningemuseum.be/collection/work/id/1983_GRO0019_I-0020_I
Data PURL
http://groeningemuseum.be/collection/work/data/1983_GRO0019_I-0020_I
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/groeningemuseum:1983_GRO0019_I-0020_I.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/groeningemuseum:1983_GRO0019_I-0020_I.xml