Arthub Flanders

De schilder Peter Paul Rubens

Vervaardiger:
Georg Petel
Periode:
17de eeuw
Datering:
1633
Instelling:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
n/a
Subtype:
beeldhouwwerk
Materiaal:
terracotta
Onderwerp:
Portretten
Dimensies:
n/a
Inventarisnummer:
621
Beschrijving:
Rubens wordt voorgesteld in zijn hoedanigheid van hofschilder. Over zijn zeventiende-eeuwse kledij is een antiquiserende mantel gedrapeerd waarop een ketting rust met het medaillon dat zijn broodheer, aartshertog Albrecht, hem ter gelegenheid van zijn aanstelling in 1609 schonk. Het portret bezit een dynamisch karakter, niet alleen door de levensechte uitbeelding maar ook door de asymmetrische afsnijding onderaan de buste en het licht gedraaide hoofd. De toeschrijving aan Georg Petel berust naast de nauwe banden die deze beeldhouwer met Rubens onderhield ook op de aanwezigheid van de signatuur "IAP. F.ct / 1633" onderaan de linkerschouder die kan gelezen worden als "Iörg Petle Augustanus fecit 1633". Dit zou betekenen dat het om één van de laatste werken van deze befaamde Augsburgse kunstenaar gaat, hetgeen een mogelijke verklaring biedt voor de afwijkende stijl van dit werk ten aanzien van de rest van zijn oeuvre. Deze datering heeft ook aanleiding gegeven tot de veronderstelling dat de beeltenis zou vervaardigd zijn bij de verkiezing van Rubens tot decaan van het Antwerpse Sint-Lucasgilde. De ongebruikelijke inscriptie in kapitalen "P. P. Rubens" op de rechterschouder identificeert de voorgestelde. De monumentale buste is vervaardigd uit plaaster en beschilderd, teneinde een bronsachtig uitzicht te bekomen. In het Amsterdamse Rijksmuseum bewaart men een enigszins gelijkende terracotta portretbuste van Rubens' navolger - en eveneens hofschilder- Gaspar de Crayer (1584-1669).
Iconclass:
n/a
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CC0) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:03ij4i
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/03ij4i
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/03ij4i
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:03ij4i.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:03ij4i.xml