Arthub Flanders

De engel verschijnt aan Elia

Vervaardiger:
Ambrosius Francken I (schilder)
Periode:
17de eeuw
Datering:
n/a
Instelling:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
schilderij
Subtype:
altaarstuk, drieluik[linkerluik,buiten], grisaille en schilderij
Materiaal:
hout
Onderwerp:
Religieuze voorstellingen
Dimensies:
n/a
Inventarisnummer:
140
Beschrijving:
De profeet Elia is een van de voornaamste figuren uit het Oude Testament. Hij moest zich terugtrekken in de Sinaïwoestijn nadat hij de priesters van Baäl had laten doden op de berg Karmel (1 Koningen 18.40, 19.1). Dit paneel toont het moment waarop de slapende Elia voor de tweede maal wordt gewekt door een engel. De Latijnse inscriptie op het paneel laat zich vertalen als ‘Sta op en eet, anders is de reis te zwaar voor u’, een citaat uit 1 Koningen 19.7 (3 Koningen 19.7 volgens de vroege indeling van de Vulgaat). Elia komt in Nieuwtestamentische context een aantal keer voor als figuur die naast Christus verschijnt, of met hem wordt vergeleken, zoals in Lucas 7.7-9. Het gaat hier om de buitenkant van het linkerluik.
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CCO) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:140
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/140
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/140
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:140.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:140.xml