Arthub Flanders

Pilatus en de hogepriesters

Vervaardiger:
Gerard David (schilder)
Jan Gossaert (vroegere toeschrijving)
Periode:
15de eeuw
Datering:
(1480-1485)
Instelling:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
schilderij
Subtype:
drieluik[zijluik] en schilderij
Materiaal:
paneel en olieverf
Onderwerp:
Religieuze voorstellingen
Dimensies:
n/a
Inventarisnummer:
180
Beschrijving:
Van links naar rechts kunnen we het stukje van het passieverhaal net voor de oprichting van het kruis aflezen. Beginnende met Pilatus en de hogepriesters dat in het Nieuwe Testament bij Johannes (19, 19-22) als volgt wordt beschreven. Op het bordje dat op het kruis wordt aangebracht, had Pilatus laten schrijven: 'Jezus, de Nazoreeër, koning van de Joden'. Dit opschrift kregen heel wat Joden te lezen, want de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag dichtbij de stad; en het stond er in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De Joodse hogepriesters zeiden tegen Pilatus: 'U moet niet schrijven: "Koning van de Joden", maar dat Hij gezegd heeft: "Ik ben de koning van de Joden." Pilatus antwoordde hun: "Wat ik geschreven heb, blijft geschreven." En deze laatste zin, in het Latijn quod scripsi, scripsi, is trouwens de alternatieve titel van deze scène. Hoe Christus op het liggende kruis genageld wordt zien we op het Londense paneel en ten slotte zien we op het rechterluik Johannes en Maria, in het bijzijn van Maria Magdalena en twee andere Maria's vol van verdriet het tafereel bijwonen.
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CCO) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:180
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/180
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/180
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:180.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:180.xml