Arthub Flanders

Aanbidding door de herders

Vervaardiger:
Aelbert Bouts (schilder)
Periode:
16de eeuw
Datering:
n/a
Instelling:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
schilderij
Subtype:
schilderij
Materiaal:
paneel en olieverf
Onderwerp:
Religieuze voorstellingen
Dimensies:
n/a
Inventarisnummer:
223
Beschrijving:
Van Albrecht Bouts bewaart het museum onder andere de Aanbidding der herders. Het kerstgebeuren speelt zich af in een stal, ook de ruïne van een oud gebouw. Het is het vervallen paleis van David, uit wiens geslacht de Messias zou geboren worden (Isaias, VII, 13-14). De geboorte van Jezus luidt het Nieuwe Verbond in; in tegenstelling daarmee is rechts een beeldje van Mozes met de Taferelen der Wet voorgesteld, als de verpersoonlijking van het Oude Testament. Het pasgeboren kind ligt niet in een kribbe maar naakt op een doek op de grond, als blijk van zijn nederigheid en onthechting. Rondom hem liggen korenaren: “Jezus zal het Levende Brood worden” (Johannes, VI, 51). Rechts zijn een zestal herders genaderd, van wie er één de handen in gebed vouwt. Elf engelen aanbidden het kind, terwijl een twaalfde in het veld andere herders de boodschap van de geboorte verkondigt. Voor de laatmiddeleeuwse gelovige was de geboorte van het Kind de zichtbare intrede van het heil in de wereld.
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CCO) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:223
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/223
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/223
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:223.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:223.xml