Arthub Flanders

Storm op zee

Vervaardiger:
Jan Baptiste Tency (schilder)
Periode:
18de eeuw
Datering:
n/a
Instelling:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
schilderij
Subtype:
schilderij
Materiaal:
hout
Onderwerp:
Zeegezichten
Dimensies:
n/a
Inventarisnummer:
343
Beschrijving:
De storm woedt in alle hevigheid. Een zeilschip verkeert in nood. Enkele schipbreukelingen trachten de oever te bereiken, van waarop toeschouwers het gebeuren gadeslaan. Op de achtergrond probeert een zeilschip de havengeul, aangegeven met een vuurbaken, veilig te bereiken. Typisch voor de neoklassieke kunstenaar Jan Baptiste Tency is de versmelting van een marine met een dramatisch gebeuren. Hierbij valt de gelijkenis op met het werk van tijdgenoten, in het bijzonder met Claude Joseph Vernet. Tency mist evenwel de inventiviteit in het rijke koloriet van zijn Franse tijdgenoot. Hij put uit het typische vormenrepertoire van de laatachttiende-eeuwse marineschilders: de rotspartijen die als repoussoir dienen, de struiken die sterk contrasteren met de lucht. Daarnaast wijzen een aantal elementen reeds in de richting van de romantiek de alles omvattende natuur, hier geïllustreerd door de onstuimige zee en de dreigende wolkenlucht en daarin de nietige gesticulerende personages. Deze marine is voorlopig het enig gekende authentieke schilderij van Tency, bewaard in een openbare verzameling.
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CCO) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:343
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/343
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/343
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:343.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:343.xml