Arthub Flanders

Bloemstuk

Vervaardiger:
Jan Baptist Bosschaert (schilder)
Periode:
18de eeuw
Datering:
n/a
Instelling:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
schilderij
Subtype:
schilderij
Materiaal:
doek[drager]
Onderwerp:
Stillevens
Dimensies:
n/a
Inventarisnummer:
5099
Beschrijving:
Dit magistrale bloemstuk vormt een typisch voorbeeld voor het oeuvre van Jan Baptist Bosschaert, een Zuid-Nederlands bloemenschilder van wie nog heel wat werken zijn bewaard, doch over wiens leven vrij weinig bekend gebleven is. In zijn 'Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders...' geeft de kunstschilder en historiograaf Jacob Campo Weyerman evenwel een gekruide schets van de levensomstandigheden, waarin deze tijdgenoot blijkbaar verkeerde: '...Die Konstenaar heeft een onnoemelijk getal groote en kleyne Bloemstukken geschildert, waar van hy voor het grootste gedeelte slegt en magertjes is beloont geworden. Dien ongelukkige Bloemschilder heeft een schoone manier, hy teekent zijn bloemen fix, en schildert dezelve dun en vrolijk, is niet onkundig in een goede houding, en vrij groots in zijne ordonnantien, en met alle die schoone eygenschappen is hij zo rijk als een Job op den mesthoop. De vervloekte Antwerpsche keelbeulen houden hem den voet zo straf op den nek dat hy geen adem kan scheppen. Hoe naarstiger dat hy schildert, hoe armer dat hy wort, want als dat kanaille van konstkoopers begint te ruyken dat hy een grooter getal als na gewoonte heeft geschildert, dan laten zy hem in 't lange pak loopen, dan moet hy opzitten als een Deensche hond, en dan geeven die bloeddieven voor, dat zyne bloemschilderyen niet langer aan de man willen, waar door hy dan genootzaakt is om op de zelve konststukken met de traanen op de wangen, een derde part minder als de voorgaande koers te laten vallen...'.
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CCO) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:5099
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/5099
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/5099
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:5099.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:5099.xml