Arthub Flanders

Who Knows why Geese Walk Barefoot ?

Vervaardiger:
Pieter Brueghel II (schilder)
Periode:
16de eeuw
Datering:
n/a
Instelling:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
schilderij
Subtype:
schilderij
Materiaal:
olieverf op paneel
Onderwerp:
Genrestukken
Dimensies:
17 × 17 cm
Inventarisnummer:
872/5
Beschrijving:
Op de voorgrond hoedt een jonge boer, steunend op een herdersstaf, vier ganzen. In de achtergrond staan een man en een vrouw op het erf van een armzalig boerderijtje bij een vijftal scharrelende kippen te praten. Met dit spreekwoord of zijn variante: Hierom ende daerom gaen de ghansen baervoets wordt omschreven dat alles, ook het schijnbaar onverklaarbare, zijn reden van bestaan heeft. Er rekening mee houdend dat de ganzen nauwelijks groter dan eenden voorgesteld zijn, mag hier wellicht aan een derde spreekwoord gedacht worden: Ben ick niet geroepen om ganzen te hoeden, laet het ganzekens wezen, d.w.z.: liggen grote prestaties niet binnen mijn vermogen, dan stel ik mij met nederig werk tevreden. Het motief van de ganzenhoeder werd door de Oude Brueghel, zij het in een zeer afwijkende vorm, opgenomen in zijn Spreekwoordenschilderij (Berlijn, Museum Dahlem). De onderhavige compositie gaat evenwel terug op een aan hem toegeschreven tekening van een Herder (zonder ganzen) in het Kupferstichkabinett te Dresden, waarvan een kopie bewaard wordt in de Albertina te Wenen (C. TOLNAY, 1952, p. 85, nr. 116). De figuur van deze Herder, maar dan voorgesteld met een hond, komt ook voor op twee versies van de Aanbidding der koningen van Jan I Brueghel, met name in de National Gallery te Londen en in het Kunsthistorisches Museum te Wenen.
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CCO) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:dxy3yw
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/dxy3yw
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/dxy3yw
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:dxy3yw.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:dxy3yw.xml