Arthub Flanders

Abraham Grapheus

Vervaardiger:
Cornelis de Vos (peintre)
Periode:
n/a
Datering:
1620
Instelling:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
schilderij, painting en peinture
Subtype:
schilderij
Materiaal:
hout
Onderwerp:
Religieuze voorstellingen
Dimensies:
120 × 101,5 cm
Inventarisnummer:
104
Beschrijving:
In dit krachtige portret van Abraham de Graef (ca. 1545/50–1624) – met zijn verlatijnste naam: Abraham Grapheus – komt het talent van de portretschilder Cornelis de Vos ten volle tot uiting. Verstoord kijkt het model naar een punt buiten het beeldvlak. De Graef draagt zijn losgeknoopte molensteenkraag achterstevoren. Op zijn borst prijkt een harnas van aan elkaar bevestigde metalen breuken van de rederijkerskamer De Violieren. Dit gezelschap van amateurdichters vormde onderdeel van het Antwerpse Sint-Lucasgilde. Hij neemt een bokaal van een tafel met daarop een oosters kleed waarop kostbaar verguld vaatwerk staat. Vermoedelijk is het de pronkbeker die Antwerpse adellijke families in 1549 aan het gilde hadden geschonken. In 1794 werd al het gildezilver door de Franse bezetter opgeëist en nooit teruggegeven. Met spaarzaam penseelwerk suggereert De Vos een onbestemde achtergrond en een lijst met een eiermotief. Daardoor ontstaat er dieptewerking en valt de klemtoon op het personage. Volgens een rekeninguittreksel van het Sint-Lucasgilde uit 1619 leverde ‘tafereelmaker’ Michiel Vriendt de lijst voor dit schilderij. In 1572 liet De Graef zich bij het gilde als meester inschrijven. Oorspronkelijk wou hijzelf kunstenaar worden, maar kennelijk borg hij dat plan snel weer op. Schilderijen van zijn hand kennen we niet. Wel bewijzen betalingen dat hij als letterschilder en vergulder actief was. Uit het feit dat hij en zijn vrouw Tanneken werden ingeschreven in het Bussenboek, waarin de armen en behoeftige leden van het gilde werden geregistreerd, concluderen we dat het echtpaar het niet breed had. Vanaf het midden van de jaren 1580 was Grapheus, die in het gilde ‘knaep’ of dienaar was, actief als conciërge en boekhouder, en ook als griffier, kassier en boodschapper. Hij organiseerde de veilingen van goederen na het overlijden van gildeleden en voerde ook de regie van theateropvoeringen in gildeverband. De Graef was bij zijn vakbroeders geliefd. Toen zijn zoon in 1616–1617 in een herberg gasten met een mes had verwond, legden zij geld samen om de slachtoffers te vergoeden. Frans Pourbus de Oude portretteerde hem als twintiger (Fine Arts Museums of San Francisco, inv.nr. 1957.159), Maerten de Vos beeldde hem in 1602 af als verfwrijver, links in de achtergrond op het altaarstuk met Sint-Lucas schildert de Maagd (KMSKA, inv.nr. 88), en Jacques Jordaens gebruikte hem meermaals als model bij het tekenen van anatomische studies en het schilderen van studiekoppen; die worden onder meer bewaard in de musea van Gent, Douai, Praag en Detroit. We herkennen Grapheus’ kenmerkende gelaatstrekken dan ook in tal van Jordaens’ schilderijen.
Iconclass:
25D13 mineralen en metalen
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CC0) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:gishz2
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/gishz2
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/gishz2
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:gishz2.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:gishz2.xml