Arthub Flanders

Gerechtigheid en Vrede

Vervaardiger:
Jacob de Backer
Frans Floris I
Otto van Veen
Adriaen Backer
Periode:
16de eeuw
Datering:
n/a
Instelling:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
n/a
Subtype:
schilderij
Materiaal:
doek[drager]
Onderwerp:
Allegorie en Mythologie
Dimensies:
210,6 × 178,3 cm
Inventarisnummer:
6
Beschrijving:
Het hoofdthema van het schilderij gaat terug op Psalm 85, vers 11 waar de gerechtigheid en de vrede elkaar omhelzen. Het doek werd later aan de vier zijden vergroot. Wellicht werd dan het beeld van Pictura eraan toegevoegd. Het Thema van Pax et Justitia komt in de Zuid-Nederlandse schilderkunst van de tweede helft van de zestiende eeuw meermaals voor. C. Van de Velde (p. 268, 270) vermeldt bij de bespreking van een aan Frans Floris toegeschreven Pax et Justitia uit het Poesjkinmuseum (inv. nr.1155) te Moscou nog vier gelijkaardige composities. Deze auteur somt tevens de kopieën op die naar dit doek geschilderd zijn. Een schilderij uit de Bayerische Staatsgemäldesammlungen (inv. nr. 4950) in bruikleen aan het Bayerisches Justitsministerium, zie F.M. Haberditzl, Die Lehrer des Rubens, in Jahrbuch des Kunsthistorischen des Allerhöchsten Kaisershauses, XXVII, 1908, p. 197, afb 27 (als Otto van Veen). Een schilderij (doek, 146 x 112 cm) afkomstig van R. Van den Broeck, Brussel (1955) met bewaarplaats onbekend. Een paneel (107x77 cm) in de veiling Sotheby Londen, 8 juli 1964, nr 98 A (als Frans Floris). Tenslotte vermelden we het schilderij in Los Angeles, California, aan Otto van Veen toegeschreven, dat het hoofdthema van deze compositie nauwkeurig volgt (zie Cat. The Warschaw collection Los Angeles, California, Budapest, 1971, p. 69 met afb.).
Iconclass:
n/a
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CC0) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:h8j7ft
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/h8j7ft
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/h8j7ft
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:h8j7ft.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:h8j7ft.xml