Arthub Flanders

De teruggave van de kerkschatten aan de heilige Norbertus na de overwinning op de ketterij van Tanchelmus, met portret van de familie Snoeck

Vervaardiger:
Cornelis de Vos
Periode:
17de eeuw
Datering:
1630
Instelling:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
n/a
Subtype:
schilderij
Materiaal:
doek[drager]
Onderwerp:
Religieuze voorstellingen
Dimensies:
153 × 249 cm
Inventarisnummer:
107
Beschrijving:
De heilige Norbertus in bisschopsgewaad en in gezelschap van Premonstratenzen monniken, neemt een monstrans met de hostie in ontvangst van een geknielde edelman. Aan zijn voeten is Tanchelm afgebeeld, een ketter die zich hevig verzette tegen de kerkelijke sacramentsleer. Norbertus werd in 1124 door de paus naar Antwerpen gezonden om de ketterij van de volgelingen van Tanchelm te bestrijden. De aanstichter van de ketterij was al in 1115 ter dood gebracht, maar zijn sekte had nog altijd aanhang. Tanchelm is expliciet aan de voeten van de heilige bisschop geplaatst om te laten zien dat de kerk zegevierde over de ketters. Rechts een groep van knielende en staande figuren van de familie Snoeck. Op het middenplan in de verte staat een groep nieuwsgierigen, en op de achtergrond zien we de Sint-Michielsabdij en de toren van de kathedraal te Antwerpen.
Iconclass:
n/a
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CC0) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:n22nyq
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/n22nyq
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/n22nyq
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:n22nyq.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:n22nyq.xml