Arthub Flanders

Voorstudie voor 'Mon livre d'heures'

Vervaardiger:
Masereel, Frans (draftsmen (artists))
Periode:
n/a
Datering:
ca. 1918 - ca. 1919
Instelling:
Museum voor Schone Kunsten Gent
Type:
tekeningen, dessins, drawings (visual works) en Decretaal beschermd topstuk
Subtype:
inkttekening, dessin à l'encre en ink drawing
Materiaal:
zwarte inkt, encre noire, black ink, papier, papier, paper, grondblad, papier de fond en background paper
Onderwerp:
figuurvoorstellingen, représentations de personnes, figures (representations), symboliek, symbolique, symbolism (artistic concept), interieurs, intérieurs en interior views
Dimensies:
h 90 mm
b 70 mm
Inventarisnummer:
1985-O-19
Beschrijving:
De artistieke en maatschappelijke betekenis van Frans Masereel is vooral te situeren tijdens en tussen de twee wereldoorlogen. Wegens zijn consequent pacifisme verbleef hij van 1914 tot 1918 als politiek vluchteling in het neutrale Genève. In zijn houtsneden leverde hij commentaar op de oorlog en ging hij meer en meer werken met scherpe lijnen en expressieve zwarte en witte vlakken. In Mon livre d’heures, zijn eerste beeldroman uit 1918–1919, laat hij een andere, meer optimistische kant van zichzelf zien. De 167 houtsneden grijpen enerzijds terug naar een eeuwenoude techniek en concept (de titel verwijst naar de laatmiddeleeuwse getijdenboeken), maar zijn anderzijds verrassend modern door de haast filmische dynamiek. Het verhaal bruist van vitaliteit en de kunstenaar zet een beeld neer van zichzelf als levensgenieter, wereldverbeteraar, idealist en anarchist. Voor Masereel was het wellicht een manier om de beklemmende oorlogsjaren van zich af te schudden. Het sloot perfect aan bij de opgewekte, optimistische jaren 1920 die in het verschiet lagen.
Iconclass:
31A71 man
31D12 adolescent, jongeman
46A131 burgerij, middenklasse, stedelingen, poorters
41D221(BOWLER) hoofddeksel: bolhoed
31B6211 naar boven kijken
48A8 verzamelen en tentoonstellen van beeldende kunstvoorwerpen
48A82 tentoonstelling ~ kunst
48C5142 schilderij in een schilderij
31A25331 met de wijsvinger wijzen
46C5 reizen; toerisme
46C51 reisfasen
46C513 ‘en route’, reiziger onderweg
31D120 jeugd, adolescentie, ‘iuventus’; ‘adolescenza’, ‘gioventu’ (Ripa)
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CC0) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/mskgent:1985-O-19
Work PURL
https://mskgent.be/collection/work/id/1985-O-19
Data PURL
https://mskgent.be/collection/work/data/1985-O-19
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/mskgent:1985-O-19.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/mskgent:1985-O-19.xml