Arthub Flanders

Landschap

Vervaardiger:
Zadkine, Ossip
Periode:
20ste eeuw
Datering:
1922
Instelling:
Museum voor Schone Kunsten Gent
Type:
tekeningen
Subtype:
gouache en aquarel
Materiaal:
aquarel, gouache en papier
Onderwerp:
landschappen en dorpsgezichten
Dimensies:
h 625 mm
b 465 mm
Inventarisnummer:
2002-F
Beschrijving:
Het postkubisme van Ossip Zadkine was bijzonder geliefd op de progressieve kunstscène in België na de Eerste Wereldoorlog. Kunstpromotoren André De Ridder, Walter Schwarzenberg, André De Ridder brachten hem voortdurend als beeldhouwer én tekenaar onder de aandacht in hun galerijen. De historische avant-garde hechtte in de jaren 1920 trouwens veel belang aan de technieken van aquarel en gouache als autonome uitdrukkingsmiddelen. Zadkine zelf wijdde verschillende individuele tentoonstellingen uitsluitend aan zijn aquarellen en gouaches. In deze technieken beïnvloedde hij de Vlaamse expressionist Frits Van den Berghe omstreeks 1925-26. In de reeks cahiers die het tijdschrift Antwerps-Brusselse Sélection uitgaf werd in januari 1928 het nummer drie aan de kunstenaar gewijd. Hierin ging criticus Waldémar George dieper in op de aquarellen van Zadkine en bewonderde hij vooral “la franchise de son accent, une vision non encore polluée, une gaucherie extérieure, enfin un certain rusticisme et une volonté permanente de sacrifier le beau proportionnel à l’expression lyrique et dramatique” (Sélection. Cahier 3 : Ossip Zadkine, Anvers, éditions Sélection, 1928, p. 10). Paysage ontstond waarschijnlijk te Caylus in de Tarn-et-Garonne, waar Zadkine vanaf 1921 regelmatig verbleef in het gezelschap van zijn echtgenote, Valentine Prax. In het dorp zagen verschillende monumentale beelden het licht, maar in haar memoires getuigde Prax dat Zadkine hier ook veel in gouache werkte. Zadkine zag het dorpslandschap vanuit verschillende gezichtspunten, en dacht in een speelse, verticale opeenstapeling van de verschillende plans. De dorpsweg loopt compositorisch als een zigzag lijn doorheen het beeldvlak. Coloristisch stond hij dan weer dicht bij Georges Braque. Opvallend is dat hij de vlakverdeling begrensde door stukken wit die een sterk opbouwende functie hebben.
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CCO) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/mskgent:2002-F
Work PURL
http://kunstenenerfgoed.be/CVG/collection/work/id/2026
Data PURL
http://mskgent.be/collection/work/data/2002-F
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/mskgent:2002-F.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/mskgent:2002-F.xml