Arthub Flanders

Het Laatste Avondmaal, uit de reeks Toneel ofte vertooch der Bybelsche historien

Vervaardiger:
Schut, Pieter Hendriksz. (engravers (printmakers))
Visscher, Nicolaes I (publisher)
Visscher, Nicolaes II (publisher)
Periode:
n/a
Datering:
1659
Instelling:
Museum voor Schone Kunsten Gent
Type:
prenten, estampes en prints (visual works)
Subtype:
burijngravure, gravure au burin en burin engraving
Materiaal:
papier, papier en paper
Onderwerp:
religieuze symboliek, symbolique religieuse, religious symbolism, figuurvoorstellingen, représentations de personnes, figures (representations), interieurs, intérieurs en interior views
Dimensies:
h 68 mm
b 100 mm
Inventarisnummer:
2014-HN
Beschrijving:
n/a
Iconclass:
73 Nieuwe Testament
11D Christus
11D3 Christus als volwassene
73C publieke leven van Christus: vanaf zijn doopsel tot de Passie
73D2 de episode van het Laatste Avondmaal
73D244 instelling van de eucharistie, d.w.z. Christus die brood (hostie) en/of wijn toont of zegent
73D241 aankondiging van het verraad van Christus, en de reactie van de apostelen
73D242 Judas Iskariot wordt onthuld als de verrader van Christus (communie van Judas)
73D245 communie van de apostelen: Christus die brood (hostie) en/of wijn geeft
31A71 man
31A235 zittende mannelijke figuur
41C43 avondmaal, diner, souper
41C341 schotel, bord, schaal, tazza
41C324 drinkkan, kroes
41C326 kan, kruik (gebruikt als drinkbeker)
41A773 recipiënt in ceramiek: fles, kan, kruik, pot, vaas
45F9 verraad
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CC0) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/mskgent:2014-HN
Work PURL
https://mskgent.be/collection/work/id/2014-HN
Data PURL
https://mskgent.be/collection/work/data/2014-HN
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/mskgent:2014-HN.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/mskgent:2014-HN.xml