Arthub Flanders

Open source tools

Arthub Flanders is ontworpen en ontwikkeld met open source software libraries, frameworks en applicaties. De Vlaamse Kunstcollectie ontwikkelde, in nauwe samenwerking met meemoo (vroeger PACKED vzw), een reeks op maat gemaakte tools die inspelen op de specifieke vereisten van dit platform. De volledige toolset wordt ter beschikking gesteld van de GLAM-gemeenschap onder een opensourcelicentie. Culturele organisaties kunnen deze tools gebruiken en aanpassen aan hun eigen digitale projecten.

Pagina-inhoud

Technologie

Arthub Flanders is een publieke discovery interface. Het is het zichtbare gedeelte van het platform en voorziet rechtstreekse, gebruiksvriendelijke toegang tot de collectiemetadata. Het platform is opgebouwd als een architectuur van ‘loosely coupled’-componenten die automatisch collectiematadata uitwisselen, transformeren en beschikbaar stellen via interfaces voor mensen of machines (API’s).

Project Blacklight

Blacklight is een open source Solr user interface discovery platform. Je kan Blacklight gebruiken om het zoeken en browsen in je collecties te faciliteren. Blacklight gebruikt de Apache Solr search engine om full text en/of metadata te doorzoeken. Blacklight heeft een sterk configureerbare Ruby on Rails front-end. Blacklight werd gepubliceerd onder een Apache 2.0 licentie.

http://projectblacklight.org/

Arthub Flanders is een op maat gemaakte instantie van Project Blacklight om te zoeken en te browsen doorheen culturele erfgoedobjecten. De code werd gepubliceerd op Github.

https://github.com/VlaamseKunstcollectie/Arthub-Frontend

De Datahub

De Datahub is een webgebaseerde metadata-aggregator. Deze applicatie verzamelt en bewaart collectiemetadata van een of meerdere providers of bronnen, en publiceert de verzamelde metadata via webgebaseerde API’s.

De Datahub implementeert twee soorten API’s. De applicatie voorziet een REST API dat metadata aanbiedt in JSON-format. Metadata wordt ook beschikbaar gesteld via een OAI-PMH API.

De Datahub front-end werd gemaakt met behulp van het Symfony Framework. Verzamelde metadata wordt persistent bewaard in een MongoDB-database.

https://github.com/thedatahub/datahub

Catmandu

Catmandu is een data processing toolkit die toegang en conversie toelaat van datasets van het ene format of datamodel naar een ander.

Het Catmandu framework is gebaseerd op Perl en voorziet een ecosysteem van pluggable modules die tegemoet komen aan een brede waaier van formats en use cases.

https://librecat.org

De Datahub Factory

De Datahub Factory is een op maat gemaakte command line tool die het makkelijker maakt om complexe ETL (Extract, Transform, Load) pipelines te configureren en monitoren. Deze toolkit is gebaseerd op Perl en maakt achter de schermen gebruik van Catmandu modules.

Deze command line tool wordt gebruikt om ETL pipelines te creëren tussen collectieregistratiesystemen, de Datahub en Arthub Flanders. De Datahub Factory wordt gebruikt om automatisch collectiemetadata over te brengen en te transformeren tussen deze systemen.

https://github.com/thedatahub/Datahub-Factory
https://github.com/thedatahub/Datahub-Factory-Pipelines
https://github.com/thedatahub/Datahub-Factory-Arthub

Open formats

Collectiemetadata wordt automatisch uitgewisseld tussen de diverse systemen die in het platform werkzaam zijn. Vooraleer collectiemetadata wordt uitgewisseld, wordt deze omgezet naar één geïntegreerd format: LIDO XML.

http://lido-schema.org

LIDO is een XML harvesting schema. Het schema levert metadata op die gebruikt kan worden in diverse online diensten, gaande van een online collectiedatabase van een organisatie tot portalen van geaggregeerde bronnen, alsook het weergeven, delen en verbinden van data op het web.

De Datahub Factory zet metadata, opgehaald uit een collectieregistratiesysteem, om in LIDO XML. Vervolgens verzamelt de Datahub deze omgezette metadata. Records worden omgezet via scripts geschreven in Catmandu’s Fix programeertaal.

Per instelling werd een transformatiescript geschreven. Elk script definieert een mapping tussen recordvelden aangeboden door het collectieregistratiesysteem en de velden van het LIDO-datamodel. De scripts bevatten ook logica die bepaalt wanneer waarden moeten overgenomen worden in het LIDO-record.

De scripts die gebruikt worden door het Arthub Flanders-platform zijn gepubliceerd op Github.

https://github.com/VlaamseKunstcollectie/Datahub-Fixes

Gemeenschap van ontwikkelaars

Alle componenten zijn gepubliceerd op Github, een populair platform om software te delen en eraan samen te werken. We nodigen andere ontwikkelaars uit om bij te dragen aan de componenten. Er zijn verschillende manieren om bij te dragen.

  • Bug reports, suggesties, vragen en feedback kunnen doorgegeven worden per component als afzonderlijke issues. Deze issues kunnen doorgegeven worden aan de Github project issue tracker geassocieerd met de relevante component.
  • Contributors zijn vrij om de componenten te ‘forken’, veranderingen te maken zoals bugs fixen en nieuwe features toe te voegen, en deze veranderingen terug aan de projecten aan te leveren als Github pull requests.

Om bij te dragen aan de projecten, is het nodig om een account te registreren op Github.

https://github.com/thedatahub

Licensing

Tenzij anders aangegeven door de oorspronkelijke auteurs, is alle software beschikbaar gesteld als vrije software; je kan het herverdelen en/of aanpassen onder de voorwaarden van de GNU General Public License (GPL) v3 licentie.