Arthub Flanders

Handleiding voor Arthub Flanders

Arthub Flanders is een gebruiksvriendelijke zoekmachine voor beschrijvingen van museale objecten die bewaard worden door de beeldendekunstmusea in Vlaanderen. Deze beschrijvingen worden gemaakt, aangepast en beheerd door de musea die bijdragen aan dit platform. De metadata worden geautomatiseerd opgevraagd uit de collectieregistratiesystemen van deze musea. De metadata zijn dan ook steeds actueel.

Het platform maakt hergebruik van deze objectbeschrijvingen door musea en derde partijen in hun eigen (digitale) projecten mogelijk.

Pagina-inhoud

 • Over de catalogus
 • De catalogus gebruiken
 • Voor museummedewerkers
 • Voor ontwikkelaars
 • F.A.Q.

Over de catalogus

Arthub Flanders is een catalogus van records die museale objecten beschrijven. Een record is een verzameling van gestructureerde informatie die de noemers en eigenschappen van het object beschrijven zoals de titel, de vervaardiger, de datering, de fysieke afmetingen, de herkomst, de tentoonstellingsgeschiedenis, enzovoort. Elke noemer of eigenschap wordt bewaard in een recordveld.

Records worden gemaakt, aangepast en beheerd door deskundigen in de musea. Ze worden bijgehouden in een collectieregistratiesysteem dat fungeert als een centraal kennispunt voor de museumcollectie. Deze systemen zijn verbonden met het platform Arthub Flanders en wisselen regelmatig en automatisch met dit platform up-to-date kopieën uit van een gecureerde lijst van records. Dit wil zeggen dat het museum zelf aangaf welke records wel en welke niet worden ontsloten voor hergebruik.

De catalogus gebruiken

Zoeken doorheen de catalogus

Er zijn voornamelijk twee manieren om te zoeken doorheen de catalogus. Je kan de zoekbalk gebruiken om te zoeken naar specifieke zoekwoorden of je kan de facetten aan de linkerkant gebruiken om de zoekresultaten te filteren. Door ‘full text’-zoeken en zoekfacetten te combineren kan je gedetailleerde zoekopdrachten uitvoeren die relevante resultaten opleveren.

De zoekbalk

De zoekbalk bevindt zich op de homepage en in de header van elke pagina van het platform. Net zoals bij Google, levert het invoeren van een of meerdere zoektermen een lijst op van records waarin deze woorden voorkomen. De zoekresultaten worden geordend volgens een relevantiescore. Deze score wordt berekend op basis van hoeveel keer de term voorkomt in een record en de taalkundige context waarin hij voorkomt.

De zoekbalk

Zoeken op meerdere zoektermen zonder aanhalingstekens levert een reeks resultaten op waarin elke term op zijn minst één keer voorkomt. Meerdere zoektermen tussen aanhalingstekens worden behandeld als één enkele zoekterm.

De zoekbalk met een zoekopdracht tussen aanhalingstekens

De zoekbalk beschikt – behalve op de homepage – over een een dropdown die ‘full text’-zoeken beperkt tot specifieke velden zoals ‘titel’, ‘vervaardiger’ en ‘objectnummer’. Een ‘full text’-zoekopdracht wordt standaard uitgevoerd door alle aanwezige velden.

De zoekfacetten

Aan de linkerkant van de catalogus bevindt zich een reeks facetten die het mogelijk maken om de zoekresultaten te filteren door vaste termen te combineren.

De zoekfacetten

Overzichtspagina’s

De overzichtspagina’s tonen een lijst van zoekresultaten. Elk resultaat stelt een record voor dat opgehaald werd naar het platform. Een record beschrijft de eigenschappen van een museaal object (een schilderij, een beeldhouwwerk, een tapijt, een tekening, een prent, ...) zoals de titel, vervaardiger, objecttype, herkomst, enz. Door gebruik te maken van de paginering links bovenaan de lijst of van de paginering aan de onderkant, kan je browsen doorheen de lijst.

De zoekresultaten met paginering

Via de ‘sorteer op’-dropdown kan je de resultaten sorteren volgens relevantie, vervaardiger, jaar of titel. Wanneer je een zoekopdracht uitvoert, krijgt elk resultaat een relevantiescore. Sorteren volgens relevantie plaatst de resultaten met de hoogste relevantiescore eerst.

Standaard levert een overzichtspagina 10 resultaten op. Via de ‘per pagina’-dropdown kan je tot 100 resultaten per pagina ophalen.

Uitgeklapte ‘sorteer op’-dropdown

Detailpagina

De detailpagina van een record geeft een reeks basiseigenschappen weer. De waarden van sommige van deze eigenschappen zijn aanklikbare links. Wanneer je klikt op deze links, start je een zoekopdracht naar records die beschikken over dezelfde eigenschap. Onder de basiseigenschappen bevindt zich een kader ‘Voor ontwikkelaars’ met een reeks links naar machineleesbare records in verschillende bestandsformaten die nuttig zijn voor wie de informatie in zijn eigen (digitale) applicaties wil hergebruiken.

Getoonde basiseigenschappen

Titel
Dit is de titel van het object.
Vervaardiger
Een of meer personen die betrokken zijn bij de vervaardiging van het object. Een persoon beschikt - indien bekend en beschreven - over een qualifier (toegeschreven aan, volgeling van,...), zijn naam en zijn rol in de vervaardiging.
Periode
De tijdsperiode waarin het object vervaardigd werd, aangegeven in eeuwen (16de eeuw, 17de eeuw,...).
Datering
De vervaardigingsdatum, indien bekend.
Instelling
De instelling, vaak een museum, die de collectie beheert waarvan het object deel uitmaakt.
Type
Het objecttype verwijst naar de objectnaam of naar de objectcategorie waartoe het object behoort.
Subtype
Verdere specificatie van het objecttype.
Materiaal
De fysieke materialen waaruit het object is gemaakt.
Voorstelling
Het algemene thema of motief dat afgebeeld wordt.
Dimensies
De fysieke afmetingen, uitgedrukt in cm of mm.
Objectnummer
Een unieke tekenreeks toegekend door de beherende instelling (vaak een museum). Het objectnummer maakt de identificatie van het object binnen de collectie van het museum mogelijk.
Beschrijving
Een algemene beschrijving van het object, gemaakt en geüpdatet door de collectieregistratoren.

Voor ontwikkelaars

Het kader ‘Voor ontwikkelaars’ omvat een reeks nuttige links die het mogelijk maken om de gepubliceerde metadata te hergebruiken.

Permalink
Een permalink is een permanente URL die linkt naar de pagina waar je je op dat moment bevindt. Permalinks kunnen veranderen doorheen de tijd, maar zijn handig voor het rechtstreeks linken naar de menselijk leesbare pagina zonder doorverwezen te worden via een derde partij. Gebruik deze in content die slechts een beperkte levensduur heeft.
Work PURL
Deze PURL of Persistent URL identificeert ondubbelzinnig het fysieke culturele erfgoedobject dat beschreven wordt door het record. Deze URL is niet bedoeld om gebruikt te worden als een link. Hij wordt louter gebruikt voor identificatie.
Data PURL
Deze PURL of Persistent URL identificeert ondubbelzinnig het record zelf. De hostname in de URL verwijst over het algemeen naar de organisatie die of het museum dat het record heeft aangeboden. Navigeren (dereferencing) naar een data PURL leidt tot een HTML-pagina die een representatie van het record bevat die geviseerd werd door de bijdragende organisatie of het bijdragende museum.
JSON
Dit is een permalink die verwijst naar de presentatie van de data in JSON format.
LIDO XML
Dit is een permalink die verwijst naar de presentatie van de data in LIDO XML format.

Voor museummedewerkers

Museummedewerkers worden aangemoedigd om records uit het Arthub Flanders-platform te hergebruiken voor hun (digitale) museale projecten. Hoe de records kunnen hergebruikt worden, wordt behandeld in de volgende sectie. Deze sectie is beperkt tot hoe je records kan ophalen uit het Arthub Flanders-platform en hoe je kan communiceren met een technische partner.

Q: Hoe kan ik een gecureerde lijst van records samenstellen?

Ons doel is om een spreadsheet te maken die een lijst van links bevat. Een technische partner kan vervolgens software gebruiken (of ontwikkelen) die door deze lijst gaat, elke link opent, het record downloadt en de informatie uit het record verwerkt.

 1. Open een spreadsheetprogramma (Excel, LibreOffice,...).
 2. Open een nieuwe, lege spreadsheet.
 3. Vul in de eerste cel van de eerste kolom ‘link’ in. Dit is de kop van je lijst.
 4. Zoek in de Arthub Flanders-catalogus naar relevante records.
 5. Navigeer naar de detailpagina van één enkel record dat je wil toevoegen aan je lijst.
 6. Scrol naar beneden naar het kader ‘Voor ontwikkelaars’ en klik met je rechtermuisknop op de LIDO XML-link.
 7. Selecteer ‘kopiëren’ in het pop-up menu.
 8. Klik met je rechtermuisknop op de volgende cel in de eerste kolom van de spreadsheet.
 9. Selecteer ‘plakken’ in het pop-up menu.
 10. De link zou nu toegevoegd moeten zijn aan de spreadsheet.
 11. Blijf links selecteren, kopiëren en plakken om een volledige lijst samen te stellen in de spreadsheet.
 12. (optioneel) Voeg titels, vervaardigers,... toe in volgende kolommen.

Eens je klaar bent, geef je je lijst door aan je technische partner. Afhankelijk van de context zal je partner die lijst gebruiken om automatisch de records te downloaden en te verwerken in de (digitale) applicatie die je hebt besteld.

Q: Kan ik later meer records toevoegen?

Ja, dit is mogelijk. Je moet hiervoor enkel bijkomende links doorgeven. Je technische partner kan vragen om deze lijsten door te geven in de vorm van bijkomende spreadsheets. Of je digitale applicatie kan voorzien zijn van een eenvoudige uploadfunctionaliteit, die automatisch bijkomende records importeert.

Q: Wat gebeurt er als ik een record wijzig?

Het kan zijn dat je verwacht dat je digitale applicatie een bijgewerkte versie van de records in je lijst om de zoveel tijd (wekelijks, maandelijks) ophaalt. Je applicatie moet kunnen omgaan met hoe de geüpdatete informatie verwerkt wordt, afhankelijk van wat je probeert te bereiken. Updaten betekent vaak de oudere versie van het record vervangen door een nieuwere versie.

Let op: als je volgens je business case de records actief moet aanpassen in je digitale applicatie, dan kan het samenvoegen van updates erg complex worden.

Bespreek altijd met je technische partner wat je wil bereiken en wat de (technische en financiële) implicaties en nadelen ervan zullen zijn!

Voor ontwikkelaars

JSON API

Het Arthub Flanders-platform voorziet een eenvoudige JSON API.

Zoekopdrachten

/nl/catalog.json?search_field=all_fields&q="James+Ensor"

Dit levert een response in JSON format op met een lijst van resultaten die bewaard wordt in de eigenschap ‘docs’. De eigenschap ‘pages’ bevat extra informatie die automatische paginering en harvesting via de API mogelijk maakt.

{
 "response": {
  "docs":[ ... ],
  "pages": { 
   "current_page":1,
   "next_page":2,
   "prev_page":null,
   "total_pages":7,
   "limit_value":10,
   "offset_value":0,
   "total_count":61,
   "first_page?":true,
   "last_page?":false
  }
 }
}

Een afzonderlijk record

Switchen tussen de XML- of JSON-presentatie van een record is mogelijk door in de URL de ‘xml’-bestandsextensie te veranderen in ‘json’ en vice versa.

/nl/catalog/kmska:2712_236.json

{
 "response": {
  "document":{
   "creator":["Arnó Stern"],
   "data_pid":"http://kmska.be/collection/work/data/2712_236",
   "creator_display":["Arno Stern"],
   "artwork_type_display":["tekening"],
   "period":"19de eeuw",
   "work_pid":"http://kmska.be/collection/work/id/2712_236",
   "object_number":"2712/236",
   "title_display":"De schilder James Ensor",
   "production_date":"0",
   "production_date_sort":"0",
   "repository":"KMSKA",
   "artwork_category":["Figuurvoorstellingen"],
   "creator_role":["tekenaar"],
   "id":"kmska:2712_236",
   "timestamp":"2017-11-22T17:26:55.018Z"
  }
 }
}

/nl/catalog/kmska:2712_236.xml

De XML-variant bevat het volledige LIDO XML-document zoals het aangeboden wordt door de bijdragende culturele organisatie. De JSON-presentatie van het document bevat enkel die informatie uit het LIDO XML-document die nodig is om het record weer te geven en vindbaar te maken in de Arthub Flanders-zoekmachine.

OAI-PMH

De Arthub Flanders voorziet een OAI-PMH-endpoint om gemakkelijk alle beschikbare records op te halen via de Datahub. De endpoint biedt de records aan in LIDO XML format.

De endpoint is beschikbaar via deze URL:

http://datahub.vlaamsekunstcollectie.be/oai

Meer informatie kan gevonden worden op de Datahub (http://datahub.vlaamsekunstcollectie.be/docs/oai) en op de OAI-PMH-website.

F.A.Q.

Q: Zie ik alle informatie die geregistreerd werd door de musea?

De Arthub Flanders publiceert een record met een gecureerde reeks van basiseigenschappen die geregistreerd werden door de musea. De musea registreren veel verschillende aspecten van een cultureel erfgoedobject. Enkele aspecten worden niet gepubliceerd omwille van copyright, vertrouwelijkheid, veiligheid en privacy. Andere eigenschappen, zoals tentoonstellingsgeschiedenis of herkomst, worden mogelijk op een later tijdstip toegevoegd. Kennis verzamelen over een cultureel erfgoedobject vergt blijvende inspanningen.

Q: Hoe vaak worden records geüpdatet?

De records beschikbaar in de Arthub Flanders-catalogus worden dagelijks geüpdatet. Updates bevatten verbeteringen van bestaande records en de toevoeging van nieuwe records.