Arthub Flanders

Aanbidding door de herders

Vervaardiger:
Jan Cossiers
Periode:
17de eeuw
Datering:
n/a
Instelling:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
n/a
Subtype:
schilderij
Materiaal:
doek[drager]
Onderwerp:
Religieuze voorstellingen
Dimensies:
152 × 237 cm
Inventarisnummer:
37
Beschrijving:
Dit barokke schilderij toont een typisch voorbeeld van de wijze waarop de posttridentijnse kunst de iconografie van dit thema uitbreidt met volkse motieven uit de laatmiddeleeuwse mysteriespelen. Net als de drie Wijzen brengen ook de herders hun symbolische offergaven: een lam, een herdersstaf en een doedelzak. Het lam, dat met samengebonden poten bij de kribbe werd neergelegd, is een voorafschaduwing van de marteldood van Christus, die als het Lam Gods geslachtofferd zal worden; de herdersstaf beduidt dat de Messias de gelovigen als een Goede Herder zal leiden; de doedelzak dat de leerlingen hun Meester als een nieuwe Orpheus zullen volgen. Met de herders zijn Mahaut en Alison meegekomen, de beide herderinnen die ook in de kerstspelen optraden. Zij schenken de Heilige Familie een korf eieren, twee slachtkippen en een stoop melk.
Iconclass:
n/a
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CC0) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:4opepv
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/4opepv
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/4opepv
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:4opepv.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:4opepv.xml