Arthub Flanders

Laatste Oordeel en de zeven werken van barmhartigheid

Vervaardiger:
Bernard van Orley
Periode:
16de eeuw
Datering:
(1517-1525)
Instelling:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
n/a
Subtype:
drieluik en schilderij
Materiaal:
hout
Onderwerp:
Religieuze voorstellingen
Dimensies:
248 × 406 cm
Inventarisnummer:
741-745
Beschrijving:
Centraal zit Christus op een regenboog, symbool voor het verbond tussen God en de mens. Hij oordeelt over de mensen op basis van hun daden. De aartsengel Michaël bevindt zich onder hem, en weegt met een balans de zielen. Links worden de barmhartigen in het paradijs opgenomen, rechts worden de verdoemden naar de hel gestuurd. Middenin wordt het zevende werk van barmhartigheid voorgesteld, namelijk het begraven van de doden. Op het linkerluik geven de aalmoezeniers de dorstigen te drinken, een man wordt op de trap met open armen ontvangen (onderdak verlenen aan vreemdelingen) en op de achtergrond deelt men voedsel uit aan de hongerigen. Het rechterluik toont het kleden van arme bedelaars, het verlenen van bijstand en troost aan een zieke man en het bezoeken van de gevangenen. Bovenaan zitten Maria en Johannes, elk vergezeld van zes apostelen. Ze moeten Christus als rechter milder stemmen door de goede werken bij hem aan te bevelen. Op de buitenzijden van de luiken worden de heilige Stefanus, Marcus, Laurentius van Rome en Elisabeth van Hongarije afgebeeld, die de armen kleding en geld aanreiken. De Antwerpse Armenkamer bestelde dit werk in 1518-1519 bij Bernard van Orley, hofschilder van Margaretha van Oostenrijk. Zes jaar later werd de triptiek geplaatst op het altaar van de Armenkamer in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Het schilderij toont de activiteiten van liefdadigheid die ze verrichtte.
Iconclass:
n/a
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CC0) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:6d9s61
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/6d9s61
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/6d9s61
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:6d9s61.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:6d9s61.xml