Arthub Flanders

Staande figuur A

Vervaardiger:
Van Isacker, Philip
Periode:
n/a
Datering:
1995
Instelling:
Mu.ZEE, Kunstmuseum aan zee
Type:
beeldhouwwerken
Subtype:
beeldhouwwerk
Materiaal:
brons, was, jute en hout
Onderwerp:
n/a
Dimensies:
n/a
Inventarisnummer:
BK007278/P022
Beschrijving:
Het oeuvre van Philip Van Isacker is opgebouwd rond tegenstellingen zoals taal-beeld, hard-zacht en licht-donker. Vaak zien we de confrontatie tussen staal en brons enerzijds, en klei, was en papier anderzijds. Aanvankelijk maakt Van Isacker minimalistisch vormgegeven sculpturen met een belangrijke invloed uit de conceptuele kunst. Vanuit dezelfde basis ontwikkelt hij een uitgesproken interesse in de uitbeelding van het menselijk lichaam. Zijn torso’s en staande figuren verwijzen naar de beeldhouwkunst van de klassieke oudheid en de late renaissance. Met zijn verwerking van de contraposto-houding (de deels ontspannen en deels gespannen houding, waardoor zich in het lichaam een s-curve aftekent) en met het composiete karakter van zijn beelden is Van Isacker op zoek naar een archetypische voorstelling van de asymmetrie van de mens. De strijd tussen het fysieke beeldhouwwerk en het vergeestelijkt concept wordt verder verwerkt in installaties, vaak opgebouwd rond donkere, stalen tafels en fragiel, wit papier. Onvolledigheid speelt een belangrijke rol in het werk van Van Isacker. Enerzijds krijgt de toeschouwer op die manier de vrijheid om op een subjectieve manier de betekenis van het werk aan te vullen. Anderzijds wil de kunstenaar zich hiermee het recht van de twijfel toeëigenen, het recht om als ‘een bemiddelaar van het esthetische’ dingen te creëren die niet gericht zijn op directe en ondubbelzinnige communicatie.
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CC0) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/muzee:BK007278_P022
Work PURL
http://muzee.be/collection/work/id/BK007278_P022
Data PURL
http://muzee.be/collection/work/data/BK007278_P022
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/muzee:BK007278_P022.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/muzee:BK007278_P022.xml