Arthub Flanders

Antwerpen, voedster van de schilders

Vervaardiger:
Theodor Boeijermans
Periode:
17de eeuw
Datering:
(1663-1665)
Instelling:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
n/a
Subtype:
schilderij
Materiaal:
doek[drager] en olieverf
Onderwerp:
Portretten en Allegorie
Dimensies:
188 × 454 cm
Inventarisnummer:
23
Beschrijving:
In 1663 werd op verzoek van het Sint-Lucasgilde en naar het voorbeeld van Rome en Parijs, te Antwerpen de Academie gesticht. Het jaar daarop verkreeg het gilde van de stad de tijdelijke toestemming om te beschikken over het oostelijke gedeelte van de galerij in de Handelsbeurs, met de bedoeling er te vergaderen en er academisch onderwijs in te richten. Ter versiering van de vergaderzaal, de zogenaamde Schilderskamer, die ook werd gebruikt door de rederijkerskamers 'De Violieren' en 'De Olijftak' (sinds 1660 verenigd), boden talrijke kunstenaars werken aan. Naast Artus Quellinus I, Theodoor Boeyermans, Dirk Van Delen en anderen schonk Jordaens in 1665 drie schilderijen: twee zolderstukken en "De gerechtigheid" of "De menselijke wet op de goddelijke gegrondvest" (cat. nr. 220). Uit dankbaarheid werd Jordaens een lofdicht opgedragen en een zilveren lampetkan en schotel overhandigd. De inhoud van dit gedicht is zoals d'Hulst (zie literatuur) aantoonde belangrijk om de iconografie en de samenhang van de twee zolderstukken te begrijpen. De auteur van het lofdicht verwees naar een derde zolderstuk dat door Theodoor Boeyermans in 1665 werd geschilderd (zie daarover cat. nr. 23). Het doek van Boeyermans was het eerste plafondstuk dat men kon zien bij het betreden van de Schilderskamer. Het tweede en centrale stuk was Pegasus, dat iconografisch één geheel vormde met het volgend schilderij. Het gevleugelde paard Pegasus springt met vier poten tegelijk op van de Helicon, de hoogste top van de Parnassus en de bron van dichtkunst. Daar omheen zweven vijf genieën. Twee trachten met een schelp water uit de bron te scheppen. In het struikgewas bevinden zich twee bosgeesten: de ene bespeelt een harp, de andere en oudste van de twee, vermoedelijk Marsyas, bespeelt een fluit. In samenhang met "Nijverheid en handel die de bloei van de kunst bevorderen" (cat. nr. 219), een schilderij in plaatsing onmiddellijk aansluitend bij Pegasus, wordt "De allegorie van de dichtkunst" of "De inspiratie van de dichter" (cat. nr. 220) uitgebeeld.
Iconclass:
n/a
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CC0) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:s0o3jw
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/s0o3jw
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/s0o3jw
JSON
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:s0o3jw.json
LIDO XML
https://arthub.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:s0o3jw.xml